جدول محاسباتی زیر با هدف انجام محاسبات تابلو برق طراحی شده است. در این جدول محاسبات لازم برای طراحی فیدرهای تابلو برق در سطح 400 ولت سه فاز طراحی شده است. در این فرم محاسباتی موارد ذیل لحاظ شده است:

  • امکان تعیین خودکار و دستی کلید بالادست مدار
  • تعیین کابل مناسب برای هر مدار
  • اعمال ضرایب کاهش ظرفیت کابل
  • بررسی شرط IB <IN < IZ جهت صحه گذاری به کلید و کابل انتخاب شده
  • تعیین افت ولتاژ در مدار مورد نظر
  • تهیه خروجی PDF از محاسبات

image_print

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه جهان