Fiber Trace Viewer نرم افزاری سودمند می باشد. کار کردن با این بسته نرم افزاری بسیار آسان است که برای اندازه گیری زمان پاسخ در شبکه های فیبر نوری طراحی شده و با استفاده از این نرم افزار، شما قادر خواهید بود تا به راحتی بتوانید مدیریت و نگهداری شبکه های مبتنی بر فیبر نوری را انجام دهید.

ویژگی های بسیاری از ابزارهای اندازه گیری این نرم افزار عبارت است از

  • زمان بازتاب دامنه
  • پراکندگی حالت قطبش
  • پراکندگی رنگی
  • تجزیه و تحلیل طیف نوری
  • از دست دادن بازگشت نوری

این نرم افزار برای شرکت ها بسیار مفید است به دلیل اینکه در مقوله ارزش وقت، تاثیر گذار است که وظیفه اصلی آن به نگهداری از شبکه های اداری می انجامد.

Fiber Trace Viewer در دست مدیران شبکه ای است که با شبکه های مبتنی بر فیبر نوری سر و کار دارند. با این حال ابزار های اندازه گیری یکپارچه توسط این نرم افزار می تواند توسط کاربران غیر با تجربه مورد استفاده نیز قرار گیرد. این قطعه از نرم افزار همراه با ابزار تجزیه وتحلیل پیشرفته، و همچنین ویژگی هایی برای آرشیو اطلاعات ردیابی برای مدیران، مورد استفاده قرار می گیرد.

دو مورد از ویژگی های کلیدی این نرم افزار عبارت است از:

تجزیه و تحلیل دو جهته و اتوماتیک

تجزیه و تحلیل رد یابی

با توجه به این موارد، شما باید Fiber Trace Viewer را امتحان کنید و برای مدیریت شبکه های مبتنی بر فیبر نوری از این نرم افزار استفاده کنید.

 

 

load_download

دانلود نرم افزار Fiber Trace Viewer

load_download

دانلود آموزش نرم افزار Fiber Trace Viewer

نقشه جهان