کلمه GPON مخفف Gigabit Passive Optical Network است. این نوع از شبکه با هدف انتقال اطلاعات در پهنای باند بالا و فواصل طولانی (عمدتا فواصل بیشتر از 20 کیلومتر) گسترش یافته است. در GPON دو عنصر اکتیو عمده وجود دارد:

  • OPTICAL LINE TERMINAL (OLT)
  • OPTICAL NETWORK UNIT (ONU) or OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT)

اصول GPON FTTX

در نزدیکی مشترک سیگنال موجود در فیبر به چند شاخه تقسیم می شود. به این ترتیب یک فیبر Single Mode به سمت هر مشترک می رود. تقسیم سیگنال می تواند بین 2 تا 128 مشترک انجام شود.

در شبکه GPON دو مکانیسم مولتی پلکس کردن اطلاعات وجود دارد:

  • مسیر DownStream : در این مسیر که اطلاعات از OLT به سمت پایین شبکه منتشر می شود، بسته های اطلاعات به صورت همه پخشی (Broadcast) منتشر می شود و جهت جلوگیری از دست یابی مشترکین به اطلاعات یکدیگر از رمزنگاری بسته ها استفاده می شود.
  • مسیر UpStream : در این مسیر که اطلاعات از مشترکین به سمت OLT منتشر می شود مشترکین با استفاده از روش TDMA اطلاعات خود را به دست OLT می رسانند.

 

اصول GPON GPON ARCHI

اولویت بندی بسته ها در GPON :

در شبکه GPON تجهیز OLT مسولیت مدیریت پهنای باند (اسلات های زمانی در TDMA) را بر عهده دارد. به این ترتیب 4 سطح اولویت بندی وجود دارد:

  1. پهنای باند ثابت جهت استفاده در سرویس های حساس به تاخیر و با اولویت بالا مانند VOIP
  2. گارانتی حداقل پهنای باند و امکان افزایش پهنای باند در صورت کم ترافیک بودن شبکه، جهت ارسال ویدئو و دیتا با اولویت بالا
  3. روش Best Effort جهت ارسال داده هایی نظیر اینترنت و یا دیتا با اولویت پایین که نیاز به پهنای باند بالایی ندارند
  4. روش ترکیبی که شامل پهنای باندهای مختلف جهت سرویس دهی به انواع داده ها

اختصاص پهنای باند دینامیک (DBA)

شبکه GPON جهت استفاده بهینه از پهنای باند UpStream که به صورت TDMA از تکنیک Slot Sharing استفاده می نماید. به این ترتیب به مشترکینی که داده های بیشتری برای ارسال دارند زمان ارسال بیشتری اختصاص می یابد و بر عکس مشترکینی که اطلاعاتی برای ارسال ندارند از حداقل پهنای باند استفاده می نمایند.

نقشه جهان