طراحی سیستم دوربین مدار بسته نیازمند بررسی دقیق سه پارامتر است:

  1.  فضای هارد مورد نیاز
  2. پهنای باند مورد نیاز
  3. انخاب لنز مناسب برای هر دوربین

تعیین این پارامترها به خصوص در پروژه های بزرگ اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا که در سیستم های ساده تر با در نظر گرفتن مقداری ظرفیت اضافه در سیستم می توان طراحی را به گونه ای پیش برد که از مشکلات احتمالی در طرح جلوگیری کرد. از طرف دیگر در پروژه های بزرگ در نظر گرفتن ظرفیت اضافی برای سیستم می تواند هزینه های بسیار سنگینی را به کارفرمای پروژه جهت تامین زیرساخت های اضافی تحمیل نماید.

از این رو جهت رسیدن به نقطه بهینه در طراحی سیستم دوربین مداربسته در ساختمان ها به معرفی دو ابزار محاسباتی جهت کمک به طراحی سیستم دوربین مداربسته می پردازیم:


محاسبه مصرف هارد و پهنای باند دوربین مداربسته                                                                                               محاسبات لنز دوربین مداربسته             

 

محاسبات سیستم دوربین مدار بسته

نقشه جهان