از لحاظ گستردگی و میزان نفوذ، شبکه فیبر نوری را می توان به دسته های مختلفی تقسیم نمود. هرکدام از این دسته ها با یک نام اختصاری در زیر نام کلی FTTX قرار می گیرد. در این بخش به معرفی این دسته ها می پردازیم:

 • FTTP (fiber to the premises) : این عنوان شامل دو عنوان FTTH و FTTB می شود. همچنین می توان در مواقعی که شبکه فیبر شامل کاربری خانگی و کسب و کارهای کوچک (هردو) باشد از این عنوان استفاده کرد.
  • FTTH (fiber to the home) : این عنوان به شبکه ای اطلاق می شود که فیبر را تا نزدیک ترین نقطه به مصرف کننده می رساند، که می تواند در یک جعبه بر روی دیوار به مصرف کننده تحویل داده شود. شبکه نوری پسیو PON و P2P ETHERNET از معماری مناسب در این شرایط می باشد. در این معماری شبکه خدمات سه گانه (اینترنت، تلفن و تلویزیون) به صورت مستقیم از شرکت ارائه خدمات Central Office به مشترک ارائه می گردد.
  • FTTB (fiber to the building) : در این ساختار فیبر تا نزدیکی یک ساختمان شامل چند واحد رفته و توزیع شبکه داخلی پس از تغییر محیط انتقال سیگنال از فیبر به مس انجام می گیرد.
  • FTTD (fiber to the desktop) :در ساختار FTTD تارهای فیبر نوری از اتاق IT مجموعه تا نزدیکی میز کاربر رفته و در همان نقطه با یک ترمینال به محیط مس منتقل شده و در اختیار کاربر قرار می گیرد.
  • در این ساختار که مناسب برای یک مجموعه با چندین Work Station می باشد، فیبر از اتاق IT اصلی به Work Station ها می رود و در آنجا به المانی به نام FTTO Swittch متصل می گردد. این سوییچ قابلیت ارائه خدمات اترنت به کاربران را دارد. در معماری مورد بحث با وجود استفاده از سیستم غیرمتمرکز در جانمایی FTTO Switch ها، کنترل آنها به صورت مرکزی انجام می پذیرد.
 • FTTN (fiber to the node) : در این ساختار فیبر تا یک کابینت مستقر در خیابان در نزدیکی محله مورد نظر آورد می شود.
 • FTTC (fiber to the curb) : این معماری تا حدود زیادی شبیه به FTTN بوده و تفاوت عمده آن فاصله کمتر محل تحویل دهی فیبر تا تاسیسات مشترک می باشد.

 

مفاهیم معرفی شده در این بخش در تصویر پایین ارائه شده است.

FTTX

نقشه جهان